27-03-2022 Nyt i NyraadNet: 1.000/500 Mbit bredbånd.

Hermed en opdatering af bestyrelsens orientering af 15. marts om opgradering af antenneanlægget i Nyråd.
Status pr. 27. marts:
Opgraderingen forløber som planlagt. I uge 12 vil der forekomme kortvarige driftsforstyrrelser på internet og tv onsdag den 30. marts og torsdag den 31 marts. Begge dage i tidsrummet klokken 8 16. Driftsforstyrrelserne forventes at have en varighed og et omfang der gør, at hjemmearbejdsplads ikke kan anbefales disse to dage, såfremt det er muligt selv at bestemme hvilke dage man arbejder hjemme, for de der har den mulighed. Fra uge 14 til uge 22, vil der fortsat være mindre forstyrrelser, men af så kort varighed (5 15 minutter), at det næppe vil virke generende for de fleste.
I ugerne 14 - 22 udføres arbejdet i etaper. Vi tilstræber, at informere om i hvilke områder arbejdet pågår i den enkelte uge, i det omfang vi er bekendt med det.

Arbejdet forventes ikke på noget tidspunkt at medføre afbrydelser og driftsforstyrrelser efter klokken 16.00.

Opgraderingen forventes helt afsluttet den 1. juni i år.

Bestyrelsen forsøger løbende at informere om arbejdet her på hjemmesiden.

Da vi ved at ikke alle medlemmer af NyraadNet ser på hjemmesiden hver dag, kan du måske gøre dine naboer en tjeneste ved at informere om denne information, evt. opfordre dem til selv at holde øje med hjemmesiden www.nyraad.net

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00