8-11-2021 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING


 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.30

på Kulsbjerg skole, Nyråd afdeling, Samlingssalen.

 

Aftenens forløb:

 

Ca. 60 personer, heraf 46 stemmeberettigede adresser mødte op til en orientering om bestyrelsens forhandlinger forud for oplægget til den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsens orientering og beslutningsgrundlag:

  • Bestyrelsen orienterede om nuværende aftale med YouSee, herunder forlængelse af aftalen.
  • Bestyrelsens mål for fremtiden med fokus på, at 88 % af medlemmerne har en tv-pakke.
  • Bestyrelsen orienterede om fakta – status pr dags dato.
  • Bestyrelsen orienterede om forhandlingerne med YouSee (4 møder), Fibia (3 møder) og Stofa (3 møder)
  • Bestyrelsen fremlagde plancher med sammenligning af de 3 mulige leverandører, herunder priser, indhold og hastigheder - tv og bredbånd
  • Bestyrelsens fremlagde bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved de 3 leverandører.

 

Bestyrelsens fremlæggelse afstedkom spørgsmål og kommentarer som alle blev besvaret af formanden og en del spørgsmål blev kommenteret af andre fremmødte.

 

Efter en kort pause overgik forsamlingen til selve generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling.  

 

1. Valg af dirigent.

Ove Møller Nielsen, Nyråd Skovstræde 20G blev valgt med bifald. Ove takkede og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed såvel lovlig som beslutningsdygtig.

 

2. Valg af 2 stemmetællere.

Jørgen Larsen, Mads Jensensvej 3 og Tove Jensen, Hjortevænget 3 blev valgt.

 

3. Valg af leverandør fra 1. juli 2022.

Bestyrelsens indstilling om valg af YouSee fra 1. juli 2022 for en periode på 5 år blev vedtaget med 41 stemmer for, 4 imod og 1 ugyldig stemme.

 

4. Eventuelt

Formanden pointerede, at forhandlingerne med YouSee ikke var helt afsluttet.

 

 

Referent

Leif Pedersen

 

 

Godkendt:

Nyråd den 9/112022. 

 Carsten Pedersen, formand                             Leif Pedersen, næstformand og sekretær

 

 Kim Christiansen, kasserer                               Henrik Nygaard, bestyrelsesmedlem, teknik

 

 

 Otto Nygaard, bestyrelsesmedlem

 

 

 

Ove Møller Nielsen, dirigent

 






 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00