Leveringsbetingelser


Her kan du læse om vores leveringsbetingelser


Leveringsbetingelser er fastlagt af bestyrelsen jf. vedtægternes § 10 stk. 1.

Tilslutningsgebyret (jf. vedtægternes § 9 stk. 2.) dækker:

1. Kabel mellem fordelerskab (ved vejen) og ejendommen.

2. Etablering af første stik inde i ejendommen efter medlemmets eget valg. Servicemontøren skal dog kunne ’komme til’.

3. Afprøvning af signalforbindelsen (sikrer at det virker).

Eget arbejde og egenbetaling:

1. Medlemmet skal selv sørge for nedgravning af kabel fra skel til ejendom.

2. Evt. forstærkere og kabelnet inde i ejendommen er for medlemmets egen regning. Det anbefales, at der benyttes et professionelt firma hertil.

Ved evt. senere problemer med tilslutningen:

1. Hvis kabel mellem fordelerskab og første stik inde i ejendommen bliver defekt (graves over/ældes), anmeldes skaden til dit forsikringsselskab såfremt din forsikring dækker stikledninger, skjulte rørskader m.v.

2. Rekvirer NyraadNets serviceleverandør (Dansk Kabel TV, tlf. 55 37 71 15), for genetablering. Åbningstid hverdage 08.00 – 22.00, Weekend og helligdage 10.00 – 22.00.

3. Du modtager en faktura fra serviceleverandøren på omkostningerne til materialer, løn til montør og evt. kørsel. Fakturaen kan formentlig videresendes til dit forsikringsselskab, afhængig af din forsikringspolice og evt. selvrisiko.

4. Efterfølgende har du selv ansvaret for, at et evt. nyt kabel graves ned.

Problemer med egne installationer (inde i ejendommen): Du bestemmer selv hvem (firma eller dig selv), du vil have til at installere evt. forstærkere/kabler eller udbedring af skader på din del af anlægget. Bestyrelsen anbefaler dog, at du benytter et professionelt firma hertil.

Før du ringer - et par gode råd:

1. Undersøg først om TV-apparatet er defekt.

2. Vær sikker på, at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra TV/radio til antennestikket. Prøv evt. at skifte kablet, hvis du har mulighed for det.

3. Har du mere end et TV-apparat, undersøges om det er alle apparater, der ikke virker.

4. Spørg de omkringboende om de har samme problem, før du ringer til NyraadNets serviceleverandør, Dansk Kabel TV.

5. Hvis naboer ikke træffes, eller de ikke har samme problem - vær da opmærksom på nedenstående om egenbetaling.

Egenbetaling:
Ved fejlmelding hvor servicemontøren under servicebesøget konstaterer, at problemet skyldes dine egne apparater (TV, radio, videooptager, forstærker m.fl.) eller egne installationer (inde i boligen) vil du modtage en faktura for omkostningerne.

Elektronisk støj fra dine installationer, som går ind i NyraadNets bredbåndsnet (jf. vedtægterne § 24. stk. 2):
Vær opmærksom på, at hvis det viser sig, at dine installationer inde i boligen sender støj ud på Foreningens net, skal du selv sørge for at udbedre evt. fejl i egne installationer. Hvis det ikke sker hurtigst muligt, efter at du selv har konstateret det eller er underrettet herom af montøren/bestyrelsen, kan bestyrelsen afbryde forbindelsen.

Kan du se TV/høre radio, men ikke benytte bredbånd / IP-telefon:
Hvis du har TV/radiosignal, men mangler bredbåndsforbindelse / IP-telefoni skal du kontakte youSee Kundeservice.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00