9-2-2020 Fremtidens bredbånd og TV i Nyråd

Fremtidens bredbånd og TV i Nyråd
Dette dokument opdaterer dokumentet af samme navn, dateret september 2020 som nu er fjernet fra hjemmesiden. 
NyraadNet har i dag kontrakt med YouSee, der efter udbud og beslutning på en tidligere generalforsamling, har retten til levering af TV og radio. Samtidig leverer YouSee bredbånd til rigtig mange af NyraadNet`s medlemmer. Kontrakten med YouSee løber frem til 1. maj 2022, og giver vores kunder gode rabatter på diverse produkter.
Med henblik på indgåelse af ny kontrakt fra maj 2022, har bestyrelsen i løbet af 2020 haft indledende forhandlinger med diverse aktører på markedet for TV, bredbånd og telefoni, med henblik på at finde den bedste og gerne også den billigste løsning for fremtidens leverancer til Nyråd. Bestyrelsen har efterfølgende haft 2. forhandlingsrunde med de aktører, vi finder der bedst lever op til nutidens og fremtidens behov.

Henset til forhandlingernes fortrolighed, kan det for nærværende ikke oplyses hvem der fortsat forhandles med. Det kan dog oplyses, at bredbåndshastigheder på op til 1.000 Mbit bliver muligt, uanset hvilken af de resterende leverandør muligheder der vælges. 

Bestyrelsen planlægger at afholde den udskudte generalforsamling, når det igen bliver muligt at forsamles. Her forventer vi at aflægge en mere detaljeret status i forhandlingerne. Indkaldelse vil ske i Sydsjællands Tidende samt ved husstandsomdelt information.
Så vidt det er muligt - under hensyntagen til forhandlingernes fortrolighed - prøver bestyrelsen at holde jer opdateret her på hjemmesiden. 
Venlig hilsen
Bestyrelsen 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00