22-5-2021 ORDINÆR GENERALFORSAMLING


NyraadNet afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING

(udskudt fra november 2020 pga. corona situationen)

mandag den 14. juni 2021 kl. 19.30

i samlingssalen på Skolen i Nyråd.

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af 2 stemmetællere.

3.      Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år.

4.      Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5.      Indkomne forslag.

6.      Fastlæggelse af kontingent for det igangværende regnskabsår.

7.      Valg af to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

8.      Valg af én revisor og én revisor suppleant.

9.      Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens punkt 5 skal fremsendes skriftligt

med navn, adresse og underskrift og være bestyrelsens formand i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen, d.v.s. søndag den 30. maj.

 

Her på hjemmesiden får du yderligere information om hvorvidt generalforsamlingen evt. aflyses / udsættes igen pga. COVID 19. Bestyrelsen henstiller, at der kun møder én person fra hver husstand på grund af corona situationen.

Husk værnemidler, negativ corona test eller gyldigt corona pas.

 

Carsten Pedersen - formand

Hasselvænget 9, Nyråd, 4760 Vordingborg.

 

Informationer om bl.a. regnskab, budget og indkomne forslag husstandsomdeles i Nyråd inden generalforsamlingen.

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Kontakt YouSee

Kontakt YouSee: kundeservice.yousee.dk eller på 7070 4040

• Support til opsætning internet, mobil, TV og fastnet produkter samt fejlmelding
Mandag - fredag: 08.00-18.00 Weekend og helligdage: 09.00-18.00
• Salg og regninger: Mandag - torsdag: 08.00-16.00 Fredag: 08.00-15.00
• Sociale medier (SoMe): Mandag - torsdag: 08.00-23.00 Weekend og helligdage: 12.00-22.00
• Ring mig op service: (Indtast kontaktdata + spørgsmål): https://salg.yousee.dk/rmo/service-kontakt

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Hverdage: 8:00 - 18:00
Weekend og helligdage: 09.00-18.00