September 2019

 

Den nye lov om persondata

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov om behandling af persondata i kraft. Loven gælder for hele EU.

Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Medlemmer giver ved indmeldelse og indsendelse af medlemsoplysninger samtykke til, at NyraadNet må opbevare og anvende informationer i henhold til direktivet.

 

Medlems oplysninger

Foreningen har registreret følgende oplysninger om dig som medlem:

·         Navn

·         Adresse

·         Valg af tv- pakke (Grundpakke, Mellempakke, Fuldpakke, Bland Selv tv-pakke) eller Bredbånd Only samt dato for valget.

·         Hvert medlem har et medlemsnummer.

 

Disse oplysninger er nødvendige for opkrævning af kontingent og evt. tv-pakke.

 

NyraadNet har ikke oplysninger om dit tilkøb hos YouSee, (ex. enkeltkanaler, valg af tv ved bland selv, boksleje, bredbånd, mobiltelefon, IP telefoni eller mobilt bredbånd).

Medlemsoplysninger videregives kun til YouSee og Dansk Kabel TV medlemsadministration til brug for leverancer og opkrævning. Bestyrelsen har indgået persondataaftaler med nævnte samarbejdspartnere.

 

Opbevaring

Medlemsoplysninger opbevares i 5 år som en del af regnskabsmaterialet i overensstemmelse med Bekendtgørelse til bogføringsloven (Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15/06/2006).

 

Aktindsigt

I henhold til persondataforordningen har du – efter skriftlig anmodning til bestyrelsen - ret til aktindsigt, berigtigelse og sletning i de oplysninger NyraadNet opbevarer om dig.

 

Klagemuligheder

Ethvert medlem har ret til at klage til datatilsynet, dt.@datatilsynet.dk

 

Nyhedsmail

En del medlemmer har tilmeldt sig Nyhedsmail fra foreningen og derfor oplyst en mailadresse.

Det er til enhver tid muligt, at få slettet eller ændret sin mail adresse i foreningen.

Det gøres ved at sende en mail til leif@nyraad.net

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00